Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmniejszenie udziałów w Stalexport Autostrady S,A przez Kairos Investment...

STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmniejszenie udziałów w Stalexport Autostrady S,A przez Kairos Investment Menagement SpA (2/2013)
Share
d3x7fe5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Zmniejszenie udziałów w Stalexport Autostrady S,A przez Kairos Investment Menagement SpA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 roku otrzymał od firmy Kairos Investment Management Spa z siedzibą w Mediolanie zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. W wyniku zbycia w dniu 10 stycznia 2013 roku 2.300.000 akcji Stalexport Autostrady S.A., Kairos Investment Management Spa posiada 10.783.506 akcji Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A., co stanowi 4,36 % w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A., poprzez następujące fundusze: 1. Kairos Focus Fund Ltd. - 2.820.000 akcji (1,14 % w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu), 2. Kairos Centauro ? 7.963.506 akcji (3,22% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADY METALOWY (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-085 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
MICKIEWICZA 29
(ulica) (numer)
032/207-22-15 032/207-23-83
(telefon) (fax)
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
(e-mail) (www)
634-013-42-11 271936361
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5