Trwa ładowanie...
d2vdx3o
espi
17-11-2010 15:10

STALPRODUKT - Jednolity tekst statutu Spółki (19/2010)

STALPRODUKT - Jednolity tekst statutu Spółki (19/2010)

d2vdx3o
d2vdx3o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-17
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Jednolity tekst statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zmianami w treści Statutu Stalprodukt S.A., wprowadzonymi uchwałami powziętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2010 r. oraz zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości jednolity tekst statutu Spółki.Podstawa prawna:Paragraf 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
STATUT - 2010.pdf Jednolity tekst statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vdx3o