Trwa ładowanie...
d2kil4v

STANUSCH TECHNOLOGIES - Raport miesięczny za 01.2015 (8/2015) - EBI

STANUSCH TECHNOLOGIES - Raport miesięczny za 01.2015 (8/2015)

Share
d2kil4v

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za 01.2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W miesiącu styczniu 2015 Emitent otrzymał zlecenie z firmy Plus Bank SA, którego przedmiotem jest wykonanie i utrzymanie produktu Wirtualny Doradca na rzecz strony internetowej banku (RB 5/2015). Ponadto otrzymano zamówienia wykonania i utrzymania strony internetowej w technologii Wirtualny Doradca wraz z wyszukiwarką semantyczną. Zlecenia otrzymano z firm: AYPE Sp. z o.o., Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o. oraz BMT Sp. z o.o. (RB 3/2015, RB 4/2015, RB 6/2015). Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raport nr 6/2015 ? Otrzymanie zlecenia z firmy AYPE Sp. z o.o. Raport nr 5/2015 ? Otrzymanie zlecenia z Plus Bank SA Raport nr 4/2015 ? Otrzymanie zlecenie z firmy Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o. Raport nr 3/2015 ? Otrzymanie
zlecenia z firmy BMT Sp. z o.o. Raport nr 2/2015 ? Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku Raport nr 1/2015 ? Raport miesięczny za 12.2014. Informacja na temat realizacji celów emisji W miesiącu styczniu 2015 spółka rozpoczęła działania handlowe dotyczące sprzedaży nowej wersji Wirtualnego Doradcy z wyszukiwarką semantyczną, który może zastąpić całą stronę internetową. Emitent kontynuował dodatkowo prace nad nową wersją Wirtualnej Hostessy, którą przekazał do testów zainteresowanej instytucji finansowej. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 13 marzec 2015 roku ? raport miesięczny za luty 2015 31 marca 2015 ? raport okresowy roczny za 2014 rok Podstawa prawna: Raport
opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ? Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Stanusch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v