Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

STAR FITNESS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co ...

STAR FITNESS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów (4/2014)
Share
d40emz8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
STAR FITNESS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2014 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 907.887 głosów, co stanowiło 62,79% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 46,89% głosów ogółem w Spółce, 2. Szymon Kolasiński, posiadający 538.000 głosów, co stanowiło 37,21% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 27,79% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STAR FITNESS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bolesława Krzywoustego 72
(ulica) (numer)
+48 61 853 30 02 +48 61 853 34 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Sebastian Gazda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8