Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

STAR FITNESS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New ... - EBI

STAR FITNESS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E (21/2014)
Share
d230w21
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 826/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. postanowił określić dzień 24 lipca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 283.000 (dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Star Fitness S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 24 lipca 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ?PLSTRFT00011?; Wskazane akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STARFIT" i oznaczeniem "SFI". Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sebastian Gazda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21