Trwa ładowanie...
d2xn699
d2xn699
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Informacja Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obr...

STARK DEVELOPMENT S.A. - Informacja Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie. (24/2011)
Share
d2xn699
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
STARK DEVELOPMENT S.A.
Temat
Informacja Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 7.11.2011r. do spółki wpłynęło pięć zawiadomień trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmioty z nim blisko związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie transakcji na akcjach Emitenta. Jeden z Członków Rady Nadzorczej złożył zawiadomienie o dokonanej w dniu 28.10.2011r. przez podmiot z nim blisko związany, transakcji sprzedaży 15.000.000 akcji Emitenta za cenę 0,03zł za akcje. Dwoje pozostałych Członków Rady Nadzorczej złożyło po dwa zawiadomienia o dokonanych w dniu 28.10.2011r. przez dwa podmioty z nimi blisko związane, transakcji nabycia, przez każdy z tych podmiotów blisko związanych po 7.500.000 akcji Emitenta za cenę 0,03 zł za akcję. Członkowie Rady Nadzorczej zastrzegli swoje dane osobowe.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARK DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
32 202-31-46 32 202-31-47
(telefon) (fax)
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
(e-mail) (www)
954-25-59-197 240395567
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-11-07 Maciej Faltus Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xn699

Podziel się opinią

Share
d2xn699
d2xn699