Trwa ładowanie...
d4hw0h2

STOCKINFO S.A. - Zmiana udziału w głosach ogółem w wyniku sprzedaży akcji oraz rejestracji podwyż...

STOCKINFO S.A. - Zmiana udziału w głosach ogółem w wyniku sprzedaży akcji oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (1/2013)

Share
d4hw0h2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STOCKINFO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w głosach ogółem w wyniku sprzedaży akcji oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNITED S.A. ("Emitent") (dawniej: STOCKinfo S.A.) informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. otrzymał od Pani Izabeli Karaszewskiej zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439), że w związku ze sprzedażą w dniu 10.01.2013 roku w drodze umów cywilnoprawnych akcji UNITED S.A. przez Lermacter Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot od Niej zależny, w którym posiada 100% udziałów) oraz w związku z rejestracją przez Sąd Rejestrowy w dniu 10.01.2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego UNITED S.A. o 16.700.000 akcji serii G, zmniejszyło się pośrednie zaangażowanie Pani Izabeli Karaszewskiej w UNITED S.A. Przed sprzedażą akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego Pani Izabela Karaszewska poprzez podmiot zależny - Lermacter Limited posiadała 106.000.000 sztuk akcji UNITED S.A., stanowiących 97,36 % udziału w
kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 106.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 96,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po sprzedaży akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego, Pani Izabela Karaszewska poprzez podmiot zależny - Lermacter Limited posiadała 81.250.000 akcji UNITED S.A., stanowiących 64,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 81.250.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 64,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pani Izabela Karaszewska poinformowała, że nie posiada bezpośrednio lub poprzez inne podmioty zależne akcji UNITED S.A., a także, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji UNITED S.A.. Pani Izabela Karaszewska w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania
w UNITED S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

| | | UNITED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNITED S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-803 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bekasów | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 816 55 60 | | +48 22 816 55 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@unitedsa.pl | | www.unitedsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213603831 | | 142943119 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2