Trwa ładowanie...
d2wmg1k
d2wmg1k

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec '14 na poziomie 13,8 proc. - projekt budżetu

09.09. Warszawa (PAP) - Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących...
Share
d2wmg1k

09.09. Warszawa (PAP) - Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących pozwoli na utrzymanie stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 roku - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

"Ze względu na opóźnioną reakcję rynku pracy, oczekuje się, że prognozowana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej nie zdoła jeszcze przełożyć się na przyrost liczby etatów w 2014 r. Przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r. (oczekiwany jest niewielki spadek o 0,1 proc.)" - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok.

"W 2014 r. obserwowane będzie dalsze zmniejszanie liczby ludności w wieku produkcyjnym. Pomimo niekorzystnych zmian demograficznych, dzięki utrzymaniu obecnych tendencji w zakresie aktywności zawodowej możliwa będzie stabilizacja podaży pracy. Uwzględniając przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo, można oczekiwać, że prognozowana stabilizacja liczby pracujących pozwoli na utrzymanie stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 r." - dodano.

d2wmg1k

"Oczekuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. będzie wyższe niż rok wcześniej, jednak wciąż pozostanie niskie (3,5 proc.). Ze względu na przewidywany wyższy niż w rekordowo niskim 2013 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnym, realne tempo wzrostu średniej płacy w przedsiębiorstwach spowolni do 1,1 proc., ale i tak będzie wyższe niż w latach 2009-2012" - głosi dokument.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok zapisano, że uwzględniając planowane utrzymanie ograniczenia dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych w 2014 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o 1,0 proc. wyższa w porównaniu z 2013 r.(PAP)

jba/ jtt/

d2wmg1k

Podziel się opinią

Share
d2wmg1k
d2wmg1k