Trwa ładowanie...
d1u8l49

Strata netto Atlas Estates wyniosła 1 mln euro w I poł. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 1 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 21,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1u8l49

Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln euro wobec 1,99 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,92 mln euro w I poł. 2016 r. wobec 16,68 mln euro rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Grupa odnotowała podstawową wartość aktywów netto na poziomie 64,2 mln euro. Spadek podstawowej wartości aktywów netto o 3 mln euro r/r był w głównej mierze efektem: ujemnych różnic kursowych w wysokości 4,7 mln euro odnotowanych w okresie od III kw. 2015 r. do II kw. 2016 r., strat w kwocie 1,7 mln euro z tytułu pochodnych instrumentów finansowych związanych z kredytami bankowymi, zrekompensowanych przez: - wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 2 mln euro według stanu na 31 grudnia 2015 r., podano w raporcie.

d1u8l49

Za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. odnotowana została strata po opodatkowaniu w kwocie 1 mln euro, w porównaniu z zyskiem w wysokości 21,1 mln euro w analogicznym okresie 2015 r. Na istotną zmianę wyniku złożyły się przede wszystkim: zawarte w czerwcu 2015 r. porozumienie pomiędzy Grupą a bankiem finansującym dwie inwestycje w Rumunii (część portfela kredytów objętych umową o wspólnym zabezpieczeniu), na podstawie którego Grupa uzyskała umorzenie zadłużenia w kwocie 22,2 mln euro w związku ze spłatą istniejących kredytów prowadzące do spadku przychodów finansowych z poziomu 22,4 mln euro w I półroczu 2015 r. do 0,2 mln euro w I półroczu 2016 r.; zmiana na poziomie różnic kursowych: zysk w wysokości 1,9 mln euro w I półroczu 2015 r. wobec straty w wysokości 3,3 mln euro w I półroczu 2016 r.; przyczyną tej różnicy było umocnienie się walut krajowych względem euro w I półroczu 2015 r., a następnie ich osłabienie w I półroczu 2016 r.; wzrost kosztów finansowych z 2 mln euro w I półroczu 2015
r. do 3,3 mln euro w I półroczu 2016 r., wynikający głównie ze straty z tytułu instrumentu pochodnego związanego z kredytem bankowym udzielonym hotelowi Hilton, podano także.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)

d1u8l49

Podziel się opinią

Share
d1u8l49
d1u8l49