Trwa ładowanie...
d3q0xhj

Strata netto Cormay zmniejszyła się r/r do 5,16 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Cormay odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 42,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d3q0xhj

Strata operacyjna wyniosła 9,59 mln zł wobec 30,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45 mln zł w 2015 r. wobec 99,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 9,71 mln zł wobec 21,77 mln zł straty rok wcześniej.

"Niewątpliwie pod wieloma względami był to bardzo wymagający rok dla spółki i całej grupy, z pewnością jeden z najtrudniejszych w dotychczasowej historii. Wpłynęło na to wiele czynników - zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Istotny, negatywny wpływ na osiągnięte w 2015 roku wyniki miała sytuacja rynkowa - przede wszystkim kryzys ekonomiczny w Rosji. W poprzednich latach Rosja była największym rynkiem dla PZ Cormay, dlatego też ograniczenie popytu z tego kierunku geograficznego było dla nas wyjątkowo dotkliwe, a działania podejmowane w celu zniwelowania tego efektu nie są jeszcze w pełni widoczne. Bardzo istotny wpływ na działalność operacyjną oraz postrzeganie spółki i grupy przez wszystkich interesariuszy - pracowników, kontrahentów, akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego - miały spory formalne toczące się w ub.r. z poprzednimi zarządzającymi, jednocześnie w przeszłości istotnymi akcjonariuszami" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.

(ISBnews)

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj