Trwa ładowanie...
d3t3pqo
16-03-2017 08:34

Strata netto Getin Noble Bank wyniosła 42,34 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

d3t3pqo
d3t3pqo

"W IV kwartale 2016 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 2,9 mln zł. Roczny jednostkowy zysk netto wyniósł 109 mln zł, natomiast skonsolidowany -38,6 mln złotych. Odnotowane wyniki są zgodne z prognozowanymi w Planie trwałej poprawy rentowności" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 316,68 mln zł wobec 1 195,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,39 mln zł wobec 326,85 mln zł rok wcześniej.

"Aktualne współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku są powyżej progów wyznaczonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. Zgodnie z realizowaną Strategią, obniżono koszt finansowania o 375 mln zł, co przełożyło się na znaczną poprawę wyniku odsetkowego. W ciągu dwunastu miesięcy osiągnął on poziom 1,3 mld zł i wzrósł o 10% w ujęciu rok do roku. W IV kwartale marża odsetkowa przekroczyła poziom 2 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W samym IV kwartale 2016 r. wynik odsetkowy wyniósł 338,8 mln zł i wzrósł o 3% względem poprzedniego kwartału.

d3t3pqo

"Bank realizuje politykę obniżania kosztu finansowania. W efekcie koszty odsetkowe zmniejszyły się w większym stopniu, niż spadek przychodów odsetkowych wywołany zmianą modelu biznesowego i obniżeniem RWA. Tym samym, spadek kosztów odsetkowych o 375 mln złotych przyczynił się do wyraźnej poprawy wyniku odsetkowego, pomimo spadku przychodów odsetkowych o 254 mln zł" - podano także w materiale.

Bank podkreślił, że kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów.

"Na koniec 2016 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 46,7 mld złotych, a saldo depozytów 53 mld zł. Dzięki temu, Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową z jednym z najlepszych na rynku wskaźników kredytów do depozytów na poziomie 88%. Zmniejszenie salda kredytowego o 3 mld zł w 2016 roku jest elementem realizacji strategicznych działań po stronie sprzedaży oraz optymalizacji wskaźników kapitałowych. W tym czasie saldo kredytów hipotecznych zmniejszyło się o 1,5 mld zł" - napisano dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 66,52 mld zł na koniec 2016 r. wobec 70,76 mld na koniec 2015 r.

d3t3pqo

Na koniec 2016 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,7%, co oznacza wzrost o 1,4 pkt proc. r/r. Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec IV kwartału ubiegłego roku wynosił 12.3% (+1,2 pkt proc. r/r).

"Bank spełnia wymogi kapitałowe związane z zaliczeniem Getin Noble Banku do innych instytucji systemowo istotnych. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji modelu biznesowego i wdrożonych inicjatyw oszczędnościowych, w 2016 roku Grupa odnotowała spadek kosztów działania o 91 mln zł bez dodatkowych kosztów zewnętrznych poniesionych przez Bank w 2015 i 2016 roku). Na koniec roku wskaźnik C/I Grupy wyniósł 55,9%, a Banku 48,2% i był istotnie poniżej wartości dla całego sektora" - podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 109 mln zł wobec 12,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z założeniami strategii, w najbliższych kwartałach będziemy skupiać się na dalszym obniżaniu kosztu finansowania oraz wzmacnianiu podstawowych przychodów banku poprzez poprawę wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Będziemy też koncentrować się na dalszej rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych linii biznesowych" - napisał p.o. prezesa Artur Klimczak w liście dołączonym do raportu.

(ISBnews)

d3t3pqo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3t3pqo