Trwa ładowanie...
d2xpc2o

Strata netto Grupy Lotos w II kw. wyniosła 648,7 mln zł, nieco gorzej od konsensusu (opis)

26.08. Warszawa (PAP) - Skonsolidowana strata netto Grupy Lotos przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2010 roku wyniosła 648,7 mln zł; wynik był nieco...
Share
d2xpc2o

26.08. Warszawa (PAP) - Skonsolidowana strata netto Grupy Lotos przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2010 roku wyniosła 648,7 mln zł; wynik był nieco gorszy od konsensusu na poziomie minus 611,6 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 744,8 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny w okresie kwiecień-czerwiec wzrósł do 230,4 mln zł ze 158 mln zł przed rokiem i był wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 203,6 mln zł.

Przychody w II kw. 2010 r. wzrosły do 4747 mln zł z 3447 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 4656 mln zł.

d2xpc2o

Po pierwszym półroczu strata netto Grupy Lotos wyniosła 623,1 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 296,7 mln zł, a przychody 8659 mln zł.

Wynik operacyjny segmentu wydobywczego w II kw. 2010 roku wzrósł do 35,1 mln zł z 10,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 247,5 proc.). Na wyższe przychody i wyniki segmentu wydobywczego rok do roku wpłynęły wyższe o 32,3 proc. notowania cen ropy Brent na rynkach światowych.

Wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu wyniósł 209,6 mln zł wobec 166,4 mln zł w II kw. 2009 roku (wzrost o 26 proc.).

"Na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego istotny wpływ miały wyższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu ropy. Również wyższy o 273,0 tys. ton wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany między innymi z wyższym o 39,2 proc. wolumenem przerobionej ropy w rafinerii w Gdańsku, wpłynął na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2010 roku w porównaniu z II kwartałem 2009 roku" - napisano w raporcie.

d2xpc2o

Obszar detaliczny wykazał 3,7 mln zł zysku operacyjnego wobec 5,9 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej (spadek o 37,3 proc.).

Na koniec czerwca 2010 roku Grupa Lotos miała 153 stacje własne (wzrost o 5 stacji w stosunku do końca marca 2010 roku), 103 stacje partnerskie (niezmieniony poziom) i 62 stacje patronackie (niezmieniony poziom). Podpisano łącznie 107 umów franczyzowych.

Sprzedaż detaliczna, w związku ze wzrostem liczby stacji własnych i partnerskich w II kwartale 2010 roku, wzrosła w stosunku do II kwartału 2009 roku o 4,6 proc. oraz w stosunku do I kwartału 2010 roku o 12,6 proc.

Ujemne saldo na działalności finansowej w grupie w II kwartale 2010 roku wyniosło 1.052,9 mln zł i było związane głównie z ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów i pożyczek oraz z ujemną wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe. Tymczasem rok wcześniej, w II kw. 2009 roku, saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 763 mln zł.

d2xpc2o

Saldo różnic kursowych z tytułu przeszacowania kredytów i pożyczek w II kw. 2010 r. wyniosło minus 929,4 mln zł. Z kolei łączna nadwyżka ujemnego rozliczenia instrumentów pochodnych w tym okresie, odniesiona w koszty finansowe, wyniosła minus 44,4 mln zł. Efekt wyceny otwartych transakcji terminowych w II kw. wyniósł minus 180,5 mln zł.

Jak podała spółka w komentarzu do raportu, dyferencjał Ural/Brent wzrósł w II kw. do 1,32 USD/bbl z 1,05 USD/bbl w I kwartale tego roku i 0,67 USD/bbl w II kw. 2009 roku.

W tym okresie średni poziom marży rafineryjnej wyniósł 3,96 USD/bbl, co oznacza wzrost w porównaniu z I kw. 2010 r. o 51,7 proc. i rok do roku o 5,6 proc.

Średni kurs USD/PLN w II kw. wyniósł 3,16. Nastąpiło więc osłabienie złotego wobec dolara w porównaniu z I kw. tego roku oraz nieznaczne umocnienie w porównaniu z II kw. 2009 r. Średni kurs EUR/PLN wyniósł z kolei 4,01. Złoty nieznacznie osłabił się względem euro w porównaniu z I kw. 2010 r. oraz umocnił w stosunku do II kw. 2009 r.

d2xpc2o

W II kwartale Grupa Lotos przerobiła 2.060,8 tys. ton ropy, o blisko 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.

"Zwiększony przerób ropy w bieżącym okresie związany jest z przerobem w II kwartale 2010 roku ropy na instalacji CDU/VDU w ramach realizowanego Programu 10+ oraz z przeprowadzonym w 2009 roku na przełomie I i II kwartału postojem remontowym w rafinerii Grupy LOTOS SA" - napisano w komentarzu.

Wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim (złoże B3) wyniosło w II kwartale 2010 roku 38,5 tys. ton i było na poziomie zbliżonym do wydobycia w II kwartale 2009 roku. W związku z zakończonym testem produkcyjnym i trwającymi pracami nad zagospodarowaniem złoża B8, wydobycie w tym obszarze w II kwartale 2010 roku nie było kontynuowane. Produkcja gazu wyniosła 4,2 mln m3 i kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2009 roku. (PAP)

morb/ jtt/

d2xpc2o

Podziel się opinią

Share
d2xpc2o
d2xpc2o