Strata netto PKP Cargo wyniosła 128,54 mln zł w II kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

28.09.2016 08:36

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 128,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 140,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 132,34 mln zł wobec 148,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 088,66 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 1 171,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 194,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 162,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 123,01 mln zł w porównaniu z 2 070,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 83,99 mln zł wobec 31,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2016 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 52,2 mln ton ładunków (tj. na poziomie zbliżonym do masy towarowej w I półroczu 2015 r.) i wykonała pracę przewozową na poziomie 13,5 mld tkm (tj. o 2% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.). Grupa miała udział w rynku w wysokości 43,8% (-4,1 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 51,2% udziału pod względem wykonanej pracy przewozowej (-4,8 pkt proc. r/r), podano również w raporcie.

"Przychody z działalności operacyjnej Grupy w I półroczu 2016 r. wzrosły o 2,6% r/r, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 22,6% r/r. Grupa wygenerowała w I półroczu 2016 r. wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto w wysokości odpowiednio -194,1 mln zł oraz -194,6 mln zł. Poziom przychodów i kosztów z działalności operacyjnej w I półroczu 2016 r. wynikał w istotnej mierze z włączenia do konsolidacji AWT oraz zaistnieniem zdarzeń jednorazowych [...] Skorygowane przychody z działalności operacyjnej Grupy wzrosły o 9,9% r/r (korekta o zysk z tytułu okazjonalnego nabycia AWT w kwocie 137,8 mln zł w I poł. 2015 r.), a skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 22,0% r/r (korekta o PDO II w kwocie 70,2 mln zł w I pół. 2015 r., odpis aktualizujący należności od OKD w wysokości 62,9 mln zł oraz odpis wynikający z przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych wchodzących w skład Grupy AWT w kwocie 35,4 mln zł - obu dokonano w I pół. 2016 roku), co również w istotnej mierze
wynikało z włączenia do konsolidacji AWT" - czytamy także.

Grupa poniosła w I półroczu 2016 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponent remontowy (naprawy okresowe i przeglądy okresowe taboru) w wysokości 267,5 mln zł, co stanowiło 106% wykonania I półrocza 2015 r.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)

Źródło artykułu:ISBnews
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także