Trwa ładowanie...
d2sdjk1

Strata netto Selvity wyniosła 3,47 mln zł w I półr. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Selvita odnotowała 3,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d2sdjk1

Strata operacyjna wyniosła 4,25 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2016 r. grupa kapitałowa Selvita poniosła stratę operacyjną, której główną przyczyną była kontynuacja ujmowania w rachunku zysków i strat kosztów programu motywacyjnego realizowanego do końca pierwszego kwartału 2017 r. Koszt programu jest kosztem memoriałowym i nie wiąże się z wydatkami gotówkowymi spółki" - podała Selvita w raporcie.

Koszt programu motywacyjnego w I półr.2016 r. wyniósł 4,04 mln zł.

d2sdjk1

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,66 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 17,24 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie usług grupa Selvita w 2016 r. koncentruje się przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez poszerzanie zakresu działalności i penetrowanie nowych rynków. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za I poł. 2016 wyniosły 14 925 tys. zł, co oznacza 68,5% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody wyniosły 8 858 tys. zł. Segment ten osiągnął w I poł. 2016 zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 335 tys. zł" - podała spółka w raporcie.

W segmencie innowacyjnym przychody na rzecz klientów zewnętrznych w I poł. 2016 wyniosły 6 490 tys. zł, co oznacza ujemną dynamikę r/r. Segment innowacyjny poniósł stratę operacyjną w kwocie 46 tys. zł w porównaniu z zyskiem operacyjnym w analogicznym okresie roku poprzedniego w kwocie 1 806 tys. zł.

"Główną przyczyną zmniejszenia wyniku operacyjnego segmentu było poniesienie w I poł. 2016 wyższych niż w I poł. 2015 nakładów na nieskomercjalizowane jeszcze projekty R&D we wcześniej fazie badań" - czytamy także.

d2sdjk1

Segment bioinformatyczny osiągnął w I poł. 2016 r. przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 1 250 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 0,4% r/r. Segment ten o zanotował stratę operacyjną w wysokości 495 tys. zł, czego główną przyczyną były poniesione I półroczu inwestycje w działania sprzedażowe i marketingowe oraz rozwój nowych produktów i usług.

W I półroczu br. przychody z tytułu dotacji zmniejszyły się o 22,4% w skali roku do 5 662 tys. zł. Selvita podała, że zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim z zakończenia się części dotacji, z których grupa korzystała w latach ubiegłych oraz stopniowego rozpoczęcia ponoszenia kosztów na nowe projekty innowacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł 2016 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)

d2sdjk1

Podziel się opinią

Share
d2sdjk1
d2sdjk1