Trwa ładowanie...
d26sz66

Strata netto Ulma to 5,59 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Ulma Construccion odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 93 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
d26sz66

"Grupa kapitałowa osiągnęła w 2014 roku ujemny wynik finansowy netto w wysokości -5,5 mln zł wobec wyniku netto w roku poprzednim w wysokości 93 tys. zł, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że w IV kwartale 2014 roku grupa kapitałowa odnotowała już dodatni wynik netto w wysokości 2,5 mln zł, co pozostaje pozytywnym prognostykiem na przyszłość" - napisał prezes Andrzej Kozłowski w liście do akcjonariuszy.

Strata operacyjna wyniosła 4,18 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,49 mln zł w 2014 r. wobec 209,47 mln zł rok wcześniej.

d26sz66

"W 2014 roku grupa kapitałowa osiągnęła 192,5 mln zł łącznych przychodów ze sprzedaży wobec 209,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (spadek o 8,1%). Słabsze wyniki w Polsce zostały częściowo zrekompensowane rosnącymi przychodami z działalności spółek zagranicznych" - tłumaczy prezes.

Udział działalności eksportowej w przychodach grupy Kapitałowej wzrósł w 2014 roku do poziomu 29,3% wobec 25,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport wyrobów odbywał się do Kazachstanu, na Ukrainę i Litwę, a także do Kaliningradu, Rumunii, Czech, Niemiec i Hiszpanii, dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 11,90 mln zł wobec 4,74 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66