Trwa ładowanie...
d2b9odk

Strata Puław wyniosła w I kw. roku obrot. 10/11 38,5 mln zł, gorzej od konsensusu

15.11. Warszawa (PAP) - Strata netto Zakładów Azotowych Puławy, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrosła w I kwartale roku obrotowego 2010/2011 do 38,5 mln zł z...
Share
d2b9odk

15.11. Warszawa (PAP) - Strata netto Zakładów Azotowych Puławy, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrosła w I kwartale roku obrotowego 2010/2011 do 38,5 mln zł z 33 mln zł przed rokiem, tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 1,7 mln zł.

Strata operacyjna wzrosła do 49,9 mln zł ze straty 49,1 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz zakładała 2,8 mln zł straty operacyjnej.

Przychody wzrosły do 452,2 mln zł z 384,9 mln zł przed rokiem, tymczasem konsensus mówił o 493,5 mln zł przychodów.

d2b9odk

"W I kw. roku obrotowego 2010/2011 Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych Puławy SA osiągnęła wynik z działalności operacyjnej w wysokości -49,9 mln zł i jest on niższy o 0,9 mln zł (tj. o 1,8 proc. r/r) od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższy wynik wynika głównie z nieprzypisanych pozycji przychodów i kosztów" - napisano w raporcie.

W I kw. segment agro uzyskał wynik finansowy w kwocie -9,9 mln zł, o 0,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik segmentu chemia w raportowanym okresie wyniósł -4,5 mln zł, czyli o 17,5 mln zł więcej od odnotowanego w I kw. roku obrotowego 2009/2010. Segment energetyka osiągnął zysk w wysokości 16,8 mln zł, tj. o 7,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jak podała spółka, w I kw. "techniczny koszt wytworzenia sprzedanych produktów spółki został odciążony szacunkową wartością świadectw pochodzenia energii elektrycznej, dotyczących III kwartału 2010 roku oraz wyceny jednostek redukcji emisji (ERU) wygenerowanych zależnie od linii produkcyjnych w okresie od marca 2009 roku do maja 2010 roku, na łączną kwotę 5 mln zł".

"Do czasu ostatecznego potwierdzenia ilości, zmiany ujętych jednostek redukcji emisji (ERU) traktuje się jako zmianę szacunków w pozycji przychody/koszty nieprzypisane. Natomiast wartość świadectw pochodzenia energii elektrycznej w całości koryguje techniczny koszt wytworzenia energii elektrycznej" - podała spółka w komentarzu.

Nakłady inwestycyjne grupy w I kw. wyniosły 54,9 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 103,3 mln zł. Wynika to głównie z tego, że rok wcześniej były prowadzone intensywne prace inwestycyjne w segmencie chemicznym. (PAP)

morb/ gor/

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk