Trwa ładowanie...
d1sm12u

Strategia Ferrum zakłada łączny wzrost przychodów spółki o 200 mln zł do 2021 r.

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferrum przyjęła " Strategię restrukturyzacji operacyjnej i finansowej GK Ferrum", przewidującej m.in. sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, inwestycję w nowy agregat do rur spiralnie spawanych w przypadku pozyskania nowego finansowania oraz sprzedaż akcji własnych, podała spółka. Wdrożenie strategii ma przynieść skumulowane zwiększenie przychodów w latach 2015-2021, o ok. 200 mln zł oraz skumulowany wzrost EBITDA na poziomie ok. 51 mln zł.

Share
d1sm12u

"Strategia, przygotowana przez emitenta przy współpracy z PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., obejmuje przeprowadzenie w perspektywie najbliższych lat restrukturyzacji operacyjnej i finansowej dwóch głównych podmiotów z grupy kapitałowej Ferrum" - czytamy w komunikacie.

Planowane jest podjęcie m.in. następujących inicjatyw restrukturyzacyjnych:

"- sprzedaż aktywów nieprodukcyjnych Ferrum, w tym przede wszystkim nieruchomości inwestycyjnej,

d1sm12u

- sprzedaż akcji własnych Ferrum,

- inwestycja w nowy agregat do rur spiralnie spawanych, która będzie realizowana wyłącznie w przypadku pozyskania przez Ferrum dodatkowego finansowania,

- wspólne wraz z ZKS zakupy i dywersyfikacja dostawców w zakupie blachy w kręgach, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu zakupów bezpośrednio u producentów, bez udziału pośredników,

- optymalizacja zakupów na potrzeby utrzymania ruchu i narzędziowni,

d1sm12u

- optymalizacja i poprawa efektywności w zakresie produkcji rur HFI oraz kształtowników ciężkich,

- redukcja kosztów operacyjnych spółki" - czytamy dalej.

Ferrum podało, że wdrożenie tych inicjatyw restrukturyzacyjnych "przełoży się w odniesieniu do Ferrum S.A. na skumulowane zwiększenie przychodów w latach 2015-2021, o ok. 200 mln zł oraz skumulowany wzrost EBIDTA w ww. okresie na poziomie ok. 51 mln zł".

Jednocześnie w perspektywie realizacji strategii planowane jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych oraz podjęcie inicjatyw restrukturyzacyjnych w zakresie upłynnienia wolnorotujących zapasów materiałowych oraz sprzedaży aktywów nieprodukcyjnych Zakładu Konstrukcji Spawanych (ZKS), podano także.

d1sm12u

"Zgodnie z intencją emitenta przeprowadzenie opisanych powyżej inicjatyw restrukturyzacyjnych przełoży się w odniesieniu do ZKS Ferrum S.A. na skumulowane zwiększenie przychodów w latach 2015-2021 o ok. 61 mln zł oraz skumulowany wzrost EBITDA w latach 2015-2021 na poziomie ok. 2,6 mln zł" - czytamy także w materiale.

Jednocześnie w związku z wdrożeniem opisanych powyżej inicjatyw zidentyfikowana została konieczność pozyskania na poziomie grupy kapitałowej dodatkowego finansowania, przy czym "Strategia" identyfikuje dwa warianty pozyskania tych środków w tym:

"- wariant pierwszy obejmujący rolowanie dotychczas wykorzystywanego zadłużenia zewnętrznego oraz pozyskanie od instytucji finansowych dodatkowego finansowania długoterminowego w formie kredytu/pożyczki;

- wariant drugi obejmujący rolowanie dotychczas wykorzystywanego zadłużenia zewnętrznego, pozyskanie od instytucji finansowych dodatkowego finansowania długoterminowego w formie kredytu/pożyczki oraz w formie pożyczki podporządkowanej ze strony dominującego akcjonariusza HW Pietrzak Holding S.A. (HW Pietrzak)" - podano także.

d1sm12u

Ponadto spółka poinformowała, iż w związku z przyjęciem przez radę nadzorczą "Strategii" oraz wobec faktu, iż nie odnosi się ona do kwestii ewentualnego połączenia Emitenta oraz HW Pietrzak, zakończeniu ulega analiza zasadności oraz współpraca w zakresie opracowania optymalnego modelu ewentualnego połączenia Ferrum oraz HW Pietrzak, a list intencyjny z 2011 r. w tej sprawie wygasa.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d1sm12u

Podziel się opinią

Share
d1sm12u
d1sm12u