Trwa ładowanie...
dmnnfws
espi

SUNEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. (1/2012)

SUNEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. (1/2012)
Share
dmnnfws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUNEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu , przy ul. Piaskowej 7 Pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZA, oraz proponowane zmiany treści statutu SUNEX S.A. zawiera załącznik - "Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 07.05.2012r." Jednocześnie Zarząd SUNEX S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. w dniu 7.05.2012 r. Projekty uchwał zawiera załącznik - "Projekty uchwał na ZWZA 07.05.2012r." W związku z projektem zmian statutu Spółki emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu, który przekazuje w załączniku -"tekst jednolity statutu 07.05.2012r " Niezbędne informacje dotyczące ZWZA SUNEX S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sunex.pl w zakładce :
INWESTORZY/ Walne Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał na ZWZA 07.05.2012r.pdf | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 07.05.2011r.pdf | | | | | | | | | | |
| | tekst jednolity statutu 07.05.2012r..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piaskowa 7
(ulica) (numer)
+48 32 414 92 12 +48 32 414 92 13
(telefon) (fax)
info@sunex.pl www.sunex.pl
(e-mail) (www)
639-18-14-766 277950758
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Beata Korona Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws