Trwa ładowanie...
d1diwk4
d1diwk4
espi

SUWARY - Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 r ...

SUWARY - Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku (29/2014)
Share
d1diwk4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku: 28.11.2014 ? skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 30.01.2015 ? jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 30.01.2015 ? skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 13.02.2015 ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 29.05.2015 ? skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 13.08.2015 ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia
Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 49 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)
d1diwk4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Dariusz Dombrowski Prokurent
2014-10-08 Katarzyna Muszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1diwk4

Podziel się opinią

Share
d1diwk4
d1diwk4