Trwa ładowanie...
d1et0qi

SUWARY - Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014 (3/2015)

SUWARY - Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014 (3/2015)

Share
d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUWARY S.A. ("Spółka") informuje, że we wstępie do punktu 4 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2013/2014 (?Sprawozdanie?) ?Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary? zostały zamieszczone błędne informacje. Właściwa treść wstępu do punktu 4 Sprawozdania brzmi: ?Grupa posiada wiele możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych takich jak pożyczki i kredyty. Ocena wskaźnikowa Grupy pokazuje, iż posiada ona zdolność do realizacji każdej z wymienionych powyżej form finansowania inwestycji.? Korekta Sprawozdania wynika z faktu, że zmiana Statutu Spółki wprowadzona Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.03.2014 roku nie została zgłoszona do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 §2 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWARY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 225 22 49 | | 042 214 53 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Adam Laskowski Członek Zarządu
2015-02-11 Dariusz Dombrowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi