Trwa ładowanie...
d40zr0b
espi

SUWARY - Podpisanie aneksów do znaczących umów (6/2012)

SUWARY - Podpisanie aneksów do znaczących umów (6/2012)
Share
d40zr0b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane aneksy do dwóch umów na dostawę opakowań przez Suwary S.A. do Lotos Oil S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Lotos Oil"). O umowach na dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L, zawartych z Lotos Oil, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2009 z dnia 25.08.2009 roku. Podpisane w dniu dzisiejszym aneksy przedłużają przedmiotowe umowy do dnia 30 czerwca 2013 roku. W związku ze zmianą terminu obowiązywania umów na dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L do Lotos Oil, szacowana suma wartości obydwu umów wyniesie 6 420 000,00 PLN. Pozostałe warunki przedmiotowych umów, opisane w raporcie bieżącym nr 46/2009 pozostają bez zmian. Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
42 225 22 49 42 214 53 31
(telefon) (fax)
kmuszynska@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zr0b

Podziel się opinią

Share
d40zr0b
d40zr0b