Trwa ładowanie...
d3kvv59

ŚWIECIE - RB 2/2012 w sprawie terminów przekazywania sprawozdań okresowych (2/2012)

ŚWIECIE - RB 2/2012 w sprawie terminów przekazywania sprawozdań okresowych (2/2012)

Share
d3kvv59
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ŚWIECIE
Temat
RB 2/2012 w sprawie terminów przekazywania sprawozdań okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku. Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 16.02.2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2011 16.02.2012 Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2012 roku 07.05.2012 III kwartał 2012 roku 02.11.2012 Skonsolidowany raport półroczny za 2012 rok 08.08.2012 Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać skrócone sprawozdania finansowe.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Mondi Świecie S.A. announces the dates of submitting periodical reports in 2012. Consolidated 2011 Annual Report 16.02.2012 Company’s Separate 2011 Annual Report 16.02.2012 Consolidated 2012 quarterly reports for: I quarter 07.05.2012 III quarter 02.11.2012 Consolidated 2012 Half-Yearly Report 08.08.2012 Consolidated quarterly reports and consolidated half-yearly report will include abridged financial statements.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@frantschach.com | | www.frantschach.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jan Żukowski Członek Zarządu
2012-01-31 Bogusław Bielecki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59