Trwa ładowanie...
dm0nqpq

ŚWIECIE - RB 21/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (21/2010)

ŚWIECIE - RB 21/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (21/2010)

Share
dm0nqpq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 21/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. została podpisana przez Mondi Świecie S.A. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe?Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych (dalej "Lasy Państwowe") umowa na zakup surowca drzewnego na podstawie pierwszej fazy rokowań internetowych na pierwsze półrocze 2011 r. o wartości 38,8 mln złotych. Jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych emitent podpisze w styczniu umowę gwarancji bankowej o wartości do 17 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych.Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Spółka będzie zawierała kolejne umowy zakupu surowca, również w drodze aukcji internetowych w aplikacji e-drewno i szacuje się, że łączna wartość umów zakupu surowca drzewnego od Lasów Państwowych w okresie krótszym niż 12 miesięcy spełni kryteria "znaczącej umowy", tj. przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.Kryterium uznania umów z Lasami Państwowymi za znaczące jest
wartość kapitałów własnych na koniec III kwartału 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. hereby notifies that the WoodPurchase Contract has been signed on 20 December 2010 with PaństwoweGospodarstwo Leśne Lasy Państwowe– Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych(hereinafter referred to as”State Forest Enterprise”) based on thesecond phase of the internet auctions for the first half-year 2011. Thecontractual value shall amount to PLN 38,8 million. As a security forState Forest Enterprise receivables, the Company will sign in Januarythe bank guarantee facility with the value of up to PLN 17 millionissued by the bank for the benefit of the State Forest Enterprise.The remaining conditions of the transaction do not differ from standardterms and conditions for this type agreements.The Company will be concluding another wood purchase contracts, also byway of e-auctions in e-drewno (e-wood) application. It is estimated thatthe total value of wood purchase contracts from the State ForestEnterprise in a period of time that is shorter than 12 months will meetthe
criteria of“a significant agreement”, i.e. will exceed the value of10% of the Company’s equity.The criteria for recognising the contracts with the State ForestEnterprise as the significant ones is the value of equity at the end IIIquarter 2010. | |

dm0nqpq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@frantschach.com | | www.frantschach.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-20 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2010-12-20 Jan Żukowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq