Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry
espi

ŚWIECIE - RB 23/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (23/2010)

ŚWIECIE - RB 23/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (23/2010)
Share
d3pwiry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 23/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. została podpisana przez Mondi Świecie S.A. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe?Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (dalej "Lasy Państwowe") umowa na zakup surowca drzewnego na aukcjach internetowych na pierwsze półrocze 2011 r. o wartości 46,5 mln złotych. Jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych emitent podpisze w styczniu 2011 r. umowę gwarancji bankowej o wartości do 17 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych.Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Spółka będzie zawierała kolejne umowy zakupu surowca, również w drodze aukcji internetowych w aplikacji e-drewno i szacuje się, że łączna wartość umów zakupu surowca drzewnego od Lasów Państwowych w okresie krótszym niż 12 miesięcy spełni kryteria "znaczącej umowy", tj. przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.Kryterium uznania umów z Lasami Państwowymi za znaczące jest wartość kapitałów
własnych na koniec III kwartału 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. hereby notifies that the WoodPurchase Contract has been signed by MondiŚwiecie S.A. on 30 December2010 with Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe– DyrekcjaGeneralna Lasów Państwowych (hereinafter referred to as”State ForestEnterprise”) based on the internet auctions for the first half-year2011. The contractual value shall amount to PLN 46.5 million. As asecurity for State Forest Enterprise receivables, the Company will signin January 2011 the bank guarantee facility with the value of up to PLN17 million issued by the bank for the benefit of the State ForestEnterprise.The remaining conditions of the transaction do not differ from standardterms and conditions for this type agreements.The Company will be concluding another wood purchase contracts, also byway of e-auctions in e-drewno (e-wood) application. It is estimated thatthe total value of wood purchase contracts from the State ForestEnterprise in a period of time that is shorter than 12 months will
meetthe criteria of“a significant agreement”, i.e. will exceed the value of10% of the Company’s equity.The criteria for recognising the contracts with the State ForestEnterprise as the significant ones is the value of equity at the end IIIquarter 2010. | |

d3pwiry

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@mondigroup.com www.mondigroup.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Jan Żukowski Członek Zarządu
2010-12-30 Tomasz Katewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry