Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

ŚWIECIE - RB 37/2012 w sprawie ustania uczestnictwa emitenta w KDPW. (37/2012)

ŚWIECIE - RB 37/2012 w sprawie ustania uczestnictwa emitenta w KDPW. (37/2012)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ŚWIECIE
Temat
RB 37/2012 w sprawie ustania uczestnictwa emitenta w KDPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki kopia Uchwały nr 587/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2012 r. zawierająca decyzję o tym że ustaje uczestnictwo spółki MONDI ŚWIECIE S.A. w typie EMITENT oraz zamyka się konta ewidencyjne prowadzone dla akcji spółki MONDI ŚWIECIE S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Mondi Świecie S.A. informs that today the Company received the copy of Resolution no. 587/2012 of the National Depository for Securities Management Board dated 7 August 2012 containing the decision on the participation of the company ceases to MONDI ŚWIECIE S.A ISSUER-type and closed the account maintained for keeping the shares of the Company.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@frantschach.com www.frantschach.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jan Żukowski Członek Zarządu
2012-08-08 Tomasz Katewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw