Trwa ładowanie...
d1ek0tq
espi

ŚWIECIE - RB 4/2012 w sprawie doręczenia Mondi Świecie S.A. wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajow...

ŚWIECIE - RB 4/2012 w sprawie doręczenia Mondi Świecie S.A. wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ustalającego, że oferta sprzedaży 100% udziałów spółki Saturn Management Sp. z o.o. oraz ogółu praw i obowiązków Polish Energy Partners S.A. (PEP) jako komandytariusza spółki Saturn Management sp.k., złożona Spółce przez PEP nadal wiąże PEP (4/2012)
Share
d1ek0tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 4/2012 w sprawie doręczenia Mondi Świecie S.A. wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ustalającego, że oferta sprzedaży 100% udziałów spółki Saturn Management Sp. z o.o. oraz ogółu praw i obowiązków Polish Energy Partners S.A. (PEP) jako komandytariusza spółki Saturn Management sp.k., złożona Spółce przez PEP nadal wiąże PEP | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2011 w sprawie uchwały Zarządu Mondi Świecie S.A. dotyczącej wykonania Dobrowolnej Opcji Call przewidzianej w Umowie Generalnej z dnia 29 kwietnia 2002 oraz postępowania dotyczącego Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka komandytowa oraz Saturn Management Sp. z o.o., oraz raportu bieżącego nr 17/2011 w sprawie stanowiska Zarządu Mondi Świecie S.A. dotyczącego raportu bieżącego PEP nr 30/2011, Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2012 r. doręczony został Spółce wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W wyroku Sąd Arbitrażowy uwzględnił w całości żądanie Mondi Świecie S.A. zawarte w pozwie i ustalił, że oferta sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Saturn Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ogółu praw i obowiązków PEP jako komandytariusza w spółce Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożona
Mondi Świecie S.A. przez PEP w dniu 29 kwietnia 2002 r. wiąże PEP na warunkach określonych w pozwie Spółki. Ponadto Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo wzajemne złożone przez PEP oraz zasądził na rzecz Spółki od PEP zwrot kosztów postępowania. Wyrok stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających wykonanie Dobrowolnej Opcji Call, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | With reference to the current report No. 3/2011 concerning resolution of the Management Board of Mondi Świecie SA on exercising the Voluntary Call Option provided for in the General Agreement dated April 29, 2002 and proceeding regarding Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka komandytowa and Saturn Management Sp. z o.o. and the current report No. 17/2011 concerning the position of the Management Board of Mondi Świecie SA with respect to the current report of PEP No. 30/2011, the Management Board of Mondi Świecie SA informs that on February 13, 2012 the award of Arbitration Court of the National Chamber of Commerce was delivered to the Company. In the award the Arbitration Court approved in its entirety the demand of Mondi Swiecie SA contained in its statement of claim and determined that the offer to sell all shares of a company Saturn Management Sp. z o.o. with its seat in Warsaw and all rights and obligations of PEP as a limited partner in SM sp.k submitted to the
Company by PEP on April 29, 2002 is binding PEP on conditions presented in the Company's statement of claim. In addition, the Arbitration Court dismissed the counter claim filed by PEP and adjudicated in favor of the Company the return by PEO of costs of proceedings. The award constitutes fulfillment of one of conditions precedent to the exercise of the Voluntary Call Option referred to in the current report No. 3/2011. | |

d1ek0tq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@frantschach.com www.frantschach.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Bogusław Bielecki Członek Zarządu
2012-02-14 Maciej Kunda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ek0tq

Podziel się opinią

Share
d1ek0tq
d1ek0tq