Trwa ładowanie...
d206c8l

Świętokrzyskie/ Ponad 5,5 tys. młodych bezrobotnych ze wsparciem PO WER

Ponad 5,5 tys. bezrobotnych do 29 roku życia ze Świętokrzyskiego będzie mogło w br. otrzymać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Urzędy pracy w regionie będą mogły wydać na projekty pozakonkursowe programu prawie 46 mln zł.

Share
d206c8l

"Filozofia tego programu polega na tym, by każdej młodej osobie w ciągu czterech miesięcy od momentu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy zaproponować adekwatną do potrzeb i możliwości formę wsparcia. Dobór narzędzi będzie zależał przede wszystkim od wyników diagnozy - potrzeb, możliwości i predyspozycji danej osoby" - powiedział w poniedziałek PAP przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Paweł Lulek.

Młodym bezrobotnym przedstawiona zostanie oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Osoby do 25 roku życia uczestniczące w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy otrzymają ofertę w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie, natomiast pozostali uczestnicy - w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Oferty pracy przedstawiane uczestnikom, muszą być wysokiej jakości i spełniać określone warunki. W przypadku stosunku pracy - oferta pracy musi dotyczyć zatrudnienia na co najmniej trzy miesiące. W przypadku umowy cywilnoprawnej -zatrudnienia na minimum trzy pełne miesiące, przy wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Także w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na mniej niż trzy miesiące (umowy o dzieło), jej wartość ma być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Urzędy pracy w woj. świętokrzyskim otrzymają do realizacji w ramach pozakonkursowych przedsięwzięć programu na 2015 r. ponad 45,9 mln zł.

d206c8l

Jeszcze w wakacje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach planuje ogłosić konkurs dla innych instytucji, które będą zajmowały się aktywizacją młodych ludzi w ramach PO WER. Na ten cel w 2015 r. ma być przeznaczone 23,5 mln zł.

Jak wyjaśnił Lulek, podmioty startujące w konkursie będą musiały wykazać odpowiedni potencjał i doświadczenie w zakresie wspierania młodych na rynku pracy. Instytucje te będą miały bardziej elastyczne możliwość wydatkowania tych pieniędzy, niż publiczne pośredniaki. "Urzędy są obligowane ustawą o promocji zatrudnienia i nie mogą wykraczać poza stosowane instrumenty i usługi rynku pracy. Z kolei zewnętrzni beneficjenci będą mogli szerzej komponować wsparcie w oparciu o zasady obowiązujące w programie, np. oprócz dotacji dawać dodatkowe wsparcie pomostowe osobom zakładającym własną działalność gospodarczą" - mówił.

Wsparcie wybranych w konkursie instytucji ma dotyczyć: identyfikacji potrzeb młodych bezrobotnych i pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu, pomocy dla osób przedwcześnie opuszczających rynek edukacji - wymagających uzupełnienia swoich umiejętności, pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego - głównie w ramach staży oraz refundacji kosztów zatrudnienia młodych u pracodawców. Inne elementy programu to: bezzwrotne dotacje dla zakładających działalność gospodarczą i doradztwo biznesowe, wparcie dla młodych niepełnosprawnych bezrobotnych oraz usługi związane z siecią EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia).

W ramach PO WER na lata 2014-20120 woj. świętokrzyskie ma otrzymać ponad 90 mln euro. Celem programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia z kategorii NEET, czyli takich, które nie pracują, nie uczą się oraz nie uczestniczą w kształceniu ustawicznym, a z tych powodów wymagają kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Duży udział wśród tych form interwencji, jakie znajdą zastosowanie w programie, mają mieć nowe narzędzia, wprowadzane nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia w maju 2014 r. Są to m. in.: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zasiedlenie i na zatrudnienie, jak również grant na telepracę i świadczenia aktywizacyjne oraz wsparcie powracających na rynek pracy młodych rodziców.

d206c8l

Podziel się opinią

Share
d206c8l
d206c8l