Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

SWISSMED - NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5% (38/2010)

SWISSMED - NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5% (38/2010)
Share
d2nq2pg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółkiw dniu 26 listopada 2010 roku do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5 w sprawie powołania Pana Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej reprezentowane było 57,17% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846), natomiast po podjęciu w/w uchwały nr 5 reprezentowane było 57,21% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.913.179)Do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5, próg 5% głosów (1.744.543 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze:?Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 71,66% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,?Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 13,97% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,?TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co dawało 11,50% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.Po podjęciu uchwały nr 5, próg 5% głosów (1.745.659 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze:?Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 71,62% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,?Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 13,96% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,?TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co dawało 11,49% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg