Trwa ładowanie...
d3yv284
espi

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ na rok 2012 ? leczenie szpitalne (5/2013)

SWISSMED - Rozliczenie kontraktu z NFZ na rok 2012 ? leczenie szpitalne (5/2013)
Share
d3yv284
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Rozliczenie kontraktu z NFZ na rok 2012 ? leczenie szpitalne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ("Emitent", "Świadczeniodawca") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 14.02.2013 r. aneksu z dnia 08.02.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? leczenie szpitalne zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy przedmiotowego aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 22.949.705,66 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 504.860,05 zł. W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.722.309,54 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yv284

Podziel się opinią

Share
d3yv284
d3yv284