Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

SYGNITY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sygnity S.A. (41/2011)

SYGNITY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sygnity S.A. (41/2011)
Share
d4hcuia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sygnity S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, informuje o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sygnity S.A.: Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Sygnity ? zgodnie z Art. 24.3 Statutu Spółki, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podjęła uchwałę dotyczącą wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity, sporządzanych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. Rada Nadzorcza zgodnie wybrała
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14 ("PwC"), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Spółka korzystała z usług PwC w zakresie badań jej sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. Umowa z PwC zostanie zawarta na czas przeprowadzania badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity, sporządzanych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d4hcuia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2011-06-15 Arkadiusz Lew-Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia