Trwa ładowanie...
da9eb9r

Synektik planuje wydatki na inwestycje wysokości 7,6 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Synektik przedstawi w I półroczu strategię na lata 2016-2020, po tym, jak spółka zakończy pierwszy etap badań klinicznych nad radioznacznikiem. Łączne nakłady inwestycyjne, związane z kardioznacznikiem i innymi projektami, nad którymi Synektik pracuje wyniosą prawie 7,6 mln zł w 2016 roku, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Share
da9eb9r

"Chcielibyśmy, by strategia była znana w pierwszym półroczu. Będziemy kładli nacisk na innowacyjność technologii medycznych. Chcemy, żeby to były produkty bardzo specjalistyczne, spersonalizowane. Chcemy podać też parametry finansowe i chcielibyśmy do tego czasu mieć zakończony I etap badań klinicznych. Wówczas będziemy mogli oszacować efekty finansowe kolejnego etapu, tj. komercjalizacji" - powiedział Korecki podczas spotkania z dziennikarzami.

Wiceprezes podkreślił, że celem Synketika jest zwiększenie zasięgu do skali globalnej z obecnej regionalnej, stanie się producentem i licencjodawcą, a także rozwój - w ramach radiologii - w obszarze kardiologii, onkologii i neurologii.

"Zawsze byliśmy kojarzeni z radiologią i medycyna nuklearną, ale chcemy postawić na trzy perspektywiczne kierunki: kardiologię, onkologię i neurologię. Chcemy być kompleksowym dostawcą usług i produktów. Kardiologia była mocno dofinansowana na rynku krajowym w ostatnich latach i być może część tych środków zostanie skierowana na onkologię. Ostatni obszar, który jest bardzo perspektywicznym kierunkiem i w którym oczekujemy dużych nakładów krajowych i za granicą jest neurologia" - powiedział wiceprezes.

Obecnie Synektok jest w końcówce I fazy i czeka na ostateczne wyniki, jeśli chodzi o ocenę bezpieczeństwa. Badania są prowadzone w Izraelu. Całkowity koszt to ok. 3 mln zł - częściowo został on poniesiony w 2015 r., a pozostałe nakłady spółka poniesie w I kw. 2016 r.

da9eb9r

Kika dni temu spółka otrzymała potwierdzenie otrzymania patentu na kardioznacznik na terenie USA do końca 2031 r. Jeszcze w tym roku Synektik przystąpi do drugiej fazy badań klinicznych. Ta faza będzie trwała przez cały 2017 rok.

Wiceprezes poinformował, że spółka ma pełne pokrycie na finansowanie I i II fazy z dotacji. Kwota dotacji wysokości 15,7 mln zł z programu Horyzont 2020 jeszcze nie została wykorzystana, zaś dotację z NCBiR wysokości 5,6 mln zł częściowo spółka już zagospodarowała. Szacunkowy koszt II fazy badań klinicznych wynosi ok. 12 mln zł.

"Łączne nakłady inwestycyjne, związane z kardioznacznikime i innymi projektami, nad którymi pracujemy to prawie 7,6 mln zł na 2016 r. Nie zakładamy zwiększania mocy, czy zakupu urządzeń. Będziemy ponosili natomiast pewne nakłady, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne" - powiedział Korecki.

Celem Synektika jest stworzenie platformy IT dla usług kardio/onko/neuro. Będzie to jedno centralne repozytorium umożliwiające dostęp pacjentów i lekarzy radiologów do zagregowanych danych. Łączny koszt projektu wyniesie 6,9 mln zł, a oczekiwana przez spółkę wartość dotacji to 4,1 mln zł.

da9eb9r

"Myślę, że w tym roku zakończymy istotne prace koncepcyjne i programistyczne platformy Evolution. To będzie produkt pisany też na rynki zagraniczne. Ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne projektu z UE" - powiedział.

Korecki poinformował, że na poziomie przychodów spółka jest zadowolona z wyników IV kwartału i całego ub. roku.

"Jeśli chodzi o radiofarmaceutyki, to jest to nasze największe rozczarowanie w kontekście sprzedaży. NFZ skorygował poziom wyceny badań PET/CT - obniżył o blisko 30% i to miało wpływ na ceny sprzedaży. Cena spadła, a liczba badań nie zmniejszyła się. Liczyliśmy, że wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego zrekompensujemy ten spadek wzrostem wolumenów. Tak się jednak nie stało. Segment zamknął rok trochę pod kreską, a to miało istotny wpływ na wyniki skonsolidowane" - wyjaśnił wiceprezes.

Przychody Synektika wyniosły 25,61 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 29,94 mln zł rok wcześniej. Spółka odnotowała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2015 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

da9eb9r

W całym 2015 r. spółka miała 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,6 mln zł w porównaniu z 78,05 mln zł rok wcześniej.

Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

da9eb9r

Podziel się opinią

Share
da9eb9r
da9eb9r