Trwa ładowanie...
d16a23j
d16a23j
espi

SYNTHOS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 9 maja 2011 roku (9/2011)

SYNTHOS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 9 maja 2011 roku (9/2011)
Share
d16a23j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 9 maja 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259z późniejszą zmianą).Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz wymagane dokumenty są załącznikami do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
WZ Synthos zwołanie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WZ Synthos liczba akcji i głosów.pdf Liczba akcji oraz głosów
WZ Synthos formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
WZ Synthos formularz wykonywania prawa głosu.pdf Formularz wykonywania prawa głosu
WZ Synthos uchwały.pdf Projekty uchwał
WZ Synthos sprawozdanie rady.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
List sprawozdanie jednostkowe 2010.pdf List Prezesa Zarządu sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie finansowe Synthos SA 2010.pdf Sprawozdanie finansowe Synthos S.A.
Sprawozdanie z działalności Synthos SA 2010.pdf Sprawozdanie z działalności Synthos S.A.
Synthos SA_jednostkowe 2010 - Opinia i raport.pdf Opinia biegłego sprawozdanie Synthos S.A.
List sprawozdanie skonsolidowane 2010.pdf List Prezesa Zarządu sprawozdanie skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos SA 2010.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Synthos S.A.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos SA 2010.pdf Sprawozdanie z działalnosci Grupy Kapitałowej Synthos S.A.
Synthos SA_skonsolidowane 2010 - Opinia i raport.pdf Opinia biegłego sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Synthos S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Dariusz KrawczykZbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16a23j

Podziel się opinią

Share
d16a23j
d16a23j