Trwa ładowanie...

Szukamy zysków na rynku długu

„Biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne, w 2013 roku warto zwiększyć zaangażowanie części akcyjnej w swoim portfelu do poziomu od 25% do 50%. Inwestorzy zainteresowani rynkiem długu, powinni się zwrócić w kierunku rozwiązań nieskarbowych” - powiedział Piotr Nowak, zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych w PKO TFI, podczas 3. Fund Forum Analiz Online, które odbyło się 12 marca w Warszawie.

Szukamy zysków na rynku długuŹródło: Jupiterimages
dgqmzay
dgqmzay

"Biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne, w 2013 roku warto zwiększyć zaangażowanie części akcyjnej w swoim portfelu do poziomu od 25% do 50%. Inwestorzy zainteresowani rynkiem długu, powinni się zwrócić w kierunku rozwiązań nieskarbowych"; - powiedział Piotr Nowak, zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych w PKO TFI, podczas 3. Fund Forum Analiz Online, które odbyło się 12 marca w Warszawie.
"W 2013 r. stopy zwrotu z funduszy obligacji, na poziomie tych ubiegłorocznych, będą niemożliwe do powtórzenia" - ocenił zarządzający. Ubiegłoroczna hossa związana była z obniżkami stóp procentowych, a napędzał ją napływ kapitału od zagranicznych inwestorów, chętnie nabywających nasz dług. Tymczasem cykl obniżek zmierza ku końcowi. Możliwa reforma systemu emerytalnego może skutkować ograniczeniem aktywności OFE na rynku kapitałowym. Jednocześnie ewentualna rewizja budżetu państwa (PKB) na rok 2013 może w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia podaży obligacji skarbowych na rynku.

Na zachowanie funduszy dłużnych negatywnie może wpłynąć także ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, które stawia pod znakiem zapytania dalsze drukowanie pieniędzy przez amerykański bank centralny. Wówczas można się spodziewać wzrostu rentowności amerykańskich papierów skarbowych nawet do poziomu 3,5% (wg projekcji Societe Generale). To mogłoby doprowadzić do wycofywania się inwestorów zagranicznych z rynku polskich papierów skarbowych, co byłoby zagrożeniem dla płynności. Poziom zaangażowania zagranicznych inwestorów w polskie obligacje skarbowe sięga bowiem rekordowego poziomu - 36%.

W ubiegłym roku średni wynik funduszy dłużnych wyniósł ponad +10%, natomiast najlepsze rozwiązania wypracowały stopy zwrotu sięgające ok. +20%. Obecnie rentowność portfela polskich obligacji skarbowych wynosi ok. 3,66%, co zdaniem zarządzającego, przy założeniu braku zmienności na rynku oznacza taką stopę zwrotu funduszu obligacyjnego, pomniejszoną dodatkowo o opłatę za zarządzanie.

Zdaniem zarządzającego, nie oznacza to, iż inwestorzy nie mają szans na wyższe zyski na rynku długu. Dla inwestorów zainteresowanych tym rynkiem, najbardziej atrakcyjne w nadchodzących miesiącach będą trzy grupy funduszy: globalne absolutnej stopy zwrotu, rozwiązania inwestujące w obligacje korporacyjne oraz najbardziej bezpieczne z nich – fundusze skarbowe/ pieniężne. W przypadku rozwiązań absolute return ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych, pozwalających na bardziej agresywną strategię inwestycyjną, w porównaniu do standardowych funduszy papierów dłużnych.

dgqmzay

Według Piotra Nowaka rozważając inwestycje w fundusze obligacji korporacyjnych, warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom zarówno denominowanym w złotówkach, jak i euro lub dolarach. Fundusze w polskiej walucie cechuje słaba płynność, niska wielkość emisji papierów, brak możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym. To zupełnie inaczej niż w przypadku rozwiązań korporacyjnych w walutach obcych, które oprócz szerokiej dywersyfikacji geograficznej i możliwości inwestowania w instrumenty z różnych regionów, mają dużą płynność, codzienną wycenę „mark to market”, dzięki której wiadomo, jak rynek wycenia obecnie posiadany portfel.

_ Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. _

dgqmzay
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dgqmzay