Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

TALEX - Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A. (5/2013)

TALEX - Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A. (5/2013)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 1 stycznia 2013 roku, zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy. Łączna wartość umowy za okres 3 lat szacowana jest na kwotę netto 4,6 mln PLN. Faktyczna wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmian w wolumenie usług świadczonych na jej mocy. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% opłaty miesięcznej za świadczone usługi. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia 27 d
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
biuro@talex.pl www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Bartłomiej Nowak Dyrektor Biura Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch