Trwa ładowanie...
d6sm7bo

TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (25/2014)

TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (25/2014)

Share
d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TARCZYŃSKI S.A. (?Emitent?) informuje, iż dnia 11.12.2014 r. powziął informację, że w dniu 05.12.2014r. Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 72.000.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony) w księgach wieczystych nr ZG1W/00017425/9, ZG1W/00017394/2, ZG1W/00017395/9 (dot. nieruchomości położonej w Sławie) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wynikających z następujących umów: umowy o kredyt inwestycyjny nr M0005259 z dnia 12.01.2012r wraz ze zmianami, umowy o kredyt inwestycyjny nr M0007748 z dnia 19.06.2013r wraz ze zmianami, umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12.04.2014r wraz ze zmianami, umowy o kredyt obrotowy nr M0007384 z dnia 11.04.2013r wraz ze zmianami. Hipoteka współobciąża nieruchomości opisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych o
numerach WR1W/00024056/1 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Małym) i nr WR1W/0027066/5 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Wielkim) o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z dnia 25.09.2014r. oraz nieruchomości opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze BB1B/00130607/2 (dot. nieruchomości położonej w Bielsku-Białej) o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 18.11.2014r. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką umowną łączną wynosi 58.300.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta tysięcy). Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę umowną łączną wynosi 3.387.071,32 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden 32/100). Ustanowiona hipoteka umowna łączna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą
hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi Banku Zachodniego WBK inne niż te, które wynikają z łączących strony umów kredytowych. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-100 | | Ujeździec Mały | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ujeździec Mały | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 312 12 83 | | +48 71 310 30 73 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@tarczynski.pl | | www.tarczynski.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 915-15-25-484 | | 932003793 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo