Trwa ładowanie...
d3kg2i1
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F...

TARCZYŃSKI S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F (5/2013)
Share
d3kg2i1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Tarczyński S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 660/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku postanowił wprowadzić z dniem 18 czerwca 2013 w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym : 1) 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Tarczyński S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTRCZN00024". Prawa do akcji o których mowa w pkt. 1 będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TARCZYNSKI - PDA" i oznaczeniem "TARA". Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 387 07 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kg2i1

Podziel się opinią

Share
d3kg2i1
d3kg2i1