Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A. (6/2013)

TARCZYŃSKI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A. (6/2013)
Share
d3fz2tr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Tarczyński S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 1. Subskrypcja akcji serii F rozpoczęła i zakończyła się w dniach: - 22 maja 2013 roku ? 28 maja 2013 roku ? składanie zapisów w transzy inwestorów Indywidualnych - 29 maja 2013 roku ? 04 czerwca 2013 roku ? składanie zapisów w transzy inwestorów Instytucjonalnych 2. Akcje serii F zostały przydzielone w dniu 5 czerwca 2013 roku. 3. W ramach subskrypcji akcji serii F oferowanych było 5.000.000 akcji 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 69,628% - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0 % 5. W ramach subskrypcji akcji serii F złożono zapisy na 6.146.263 akcje, w tym na : - 1.646.263 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 6. Zarząd spółki Tarczyński S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F
przydziału 5.000.000 akcji, w tym: - 500.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 7. Akcje serii F były obejmowane po cenie równej 9,00 zł. 8. Zapisów na akcje serii F dokonało 1036 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ? 129 instytucji 9. Zarząd spółki Tarczyński S.A. przydzielił 1036 osobom i instytucjom akcje serii F, w tym w ramach: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ? 129 instytucji 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów - Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 45.000.0000 zł. 12. Łączny koszt emisji akcji serii F wyniósł 2.600.000 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500.000 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 1.000.000 zł, d) koszt promocji
oferty: 100.000 zł. W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego ? do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,52 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 387 07 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr