Trwa ładowanie...
d2thm6i

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłat ...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy (8/2015)

Share
d2thm6i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 16 marca 2015 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 marca 2015 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w przedmiocie wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 262 882 409,10 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy na 22 lipca 2015 r. i terminu wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2015 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ks. P. Ściegiennego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Stanisław Tokarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i