Trwa ładowanie...
d41hkbd
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przyjęcie Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupi...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przyjęcie Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie TAURON na lata 2013-2015 (1/2013)

Share
d41hkbd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie TAURON na lata 2013-2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie TAURON (Grupa) na lata 2013-2015 (Program). Program na lata 2013-2015 został opracowany mając na względzie cel zapewnienia wzrostu wartości Grupy. Przygotowano projekty konsolidacyjne i restrukturyzacyjne, których realizacja przyniesie obniżenie kosztów na poziomie około 860 mln zł w latach 2013-2015 (kwota ogółem w ciągu całego okresu). Programy poprawy efektywności w poszczególnych obszarach działalności zostały przyjęte przez zarządy spółek zależnych i stanowiły podstawę do opracowania programu na poziomie Grupy. Spółka szacuje, że skala obniżenia kosztów działalności operacyjnej w ramach Programu poprawy efektywności z każdym rokiem będzie rosła, oscylując wokół kwoty 300 mln zł w skali roku. Grupa spodziewa się obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów - największy udział przypada na obszary Dystrybucji i
Wytwarzania. W załączeniu Spółka przekazuje prezentację przedstawiającą założenia i planowane efekty Programu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | prezentacja program poprawy efektywności 2013-2015.pdf | Prezentacja program poprawy efektywnosci | | | | | | | | | |
| | presentation cost efficiency program.pdf | Presentation cost efficiency improvement program | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 1/2013 Adoption of OPEX efficiency improvement program in the TAURON Group for 2013-2015 The Management Board of TAURON Polska Energia S.A. (”Company”) informs that on 15 January 2013 resolution was passed on adoption of OPEX efficiency improvement program in the TAURON Group (“Group”) for 2013-2015 (“Program”). The Program for 2013-2015 was drafted with the underlying goal to increase the Group’s value. Consolidation and restructuring programs have been developed, whose execution should result in cost reduction by approx. PLN 860 over the years 2013-2015 (total amount over the entire period). The efficiency improvement programs for individual segments were adopted by Management Boards of subsidiaries and formed the basis for development of the program on the Group’s level. According to the Company’s estimates, the scale of OPEX reduction under the Program should increase every year, reaching approx. PLN 300 million annually. The Group expects OPEX reduction in most segments – the
largest share falling to Distribution and Generation. Presentation showing the assumptions and planned results of the Program is attached herewith. Legal basis: Article 56 section 1 item 1 of the Public Offering Act – price-sensitive information | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41hkbd

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ks. P.Ściegiennego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2013-01-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41hkbd

Podziel się opinią

Share
d41hkbd
d41hkbd