Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (6/2012)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Członkiem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki (Pawłem Walczakiem) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki (Jerzym Gądkiem), tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Członek Zarządu Spółki, Paweł Walczak ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz Jerzy Gądek ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, poinformowali, w drodze odrębnych zawiadomień przekazanych Spółce, o dokonaniu przez w/w osobę blisko związaną (tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi) transakcji nabycia łącznie 2.000 sztuk oraz zbycia łącznie 29.000 sztuk zdematerializowanych akcji Spółki,
będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (kod ISIN: PLTXSFN00012), a transakcje te zostały dokonane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 4 czerwca 2012 roku (nabycie 1.000 akcji po cenie 0,21 zł za jedną akcję, nabycie 1.000 akcji po cenie 0,23 zł za jedną akcję, zbycie 17.000 akcji po cenie 0,21 zł za jedną akcję, zbycie 11.500 akcji po cenie 0,22 zł za jedną akcję, zbycie 300 akcji po cenie 0,23 zł za jedną akcję oraz zbycie 200 akcji po cenie 0,24 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Piotr Jędrzejczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk