Trwa ładowanie...
d1lk4ml

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki (8/2013)

Share
d1lk4ml

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, o przekroczeniu udziału ponad 331/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Spółki, DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Akcjonariusz (DFP Doradztwo Finansowe SA) poinformował o przekroczeniu, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki z dnia 11.01.2013 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 331/3%. Przed zmianą stanu posiadania DFP Doradztwo Finansowe SA posiadała 2.573.510 akcji Spółki, stanowiących 31,70% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały 2.573.510 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,70% ogólnej liczby głosów. Aktualnie, po zmianie stanu posiadania, DFP Doradztwo Finansowe SA posiada 3.000.907 akcji Spółki, stanowiących 36,96% kapitału zakładowego Spółki, które
reprezentują 3.000.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 36,96% ogólnej liczby głosów. Zgodnie ze złożonym przez DFP Doradztwo Finansowe SA zawiadomieniem: - podmiotem zależnym od DFP Doradztwo Finansowe SA (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 lit. 1 i c ustawy o ofercie publicznej), który posiada akcje Spółki jest Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 1.430.988 akcji Taxus Fund SA, stanowiących 17,63% w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - DFP Doradztwo Finansowe SA nie zawarło z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml