Trwa ładowanie...
d4h3fxv

TECHMADEX - Korekta Raportu rocznego za 2014 r. (17/2015) - EBI

TECHMADEX - Korekta Raportu rocznego za 2014 r. (17/2015)

Share
d4h3fxv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta Raportu rocznego za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Techmadex S.A. w załączeniu przekazuje skorygowaną treść Skonsolidowanego raportu rocznego Techmadex S.A. za 2014 r. (?Raport?) opublikowanego 23 marca 2015 r. (raport bieżący nr 15/2015). Korekta dotyczy danych zawartych w części VI Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Techmadex za 2014 rok (Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego) oraz uzupełnienia tabeli zawierającej wybrane dane finansowe. W załączeniu zostało zamieszczone zestawienie zmian w Raporcie oraz skorygowana treść Skonsolidowanego Raportu rocznego za 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
Raportskonsolidowany2014_korekta-1.pdf
ZestawieniezmianwSkonsolidowanymraporcierocznymTechmadexSA2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Gil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv