Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

TECHMADEX - Rozwiązanie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną (13/2015) - EBI

TECHMADEX - Rozwiązanie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Techmadex S.A. (?Emitent?) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rozwiązaniu przez Województwo Podlaskie bez wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu ?Ekopaliwo przyszłości ? wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przez BioGp Energia Sp. z o.o. w mieście Łapy? (?Projekt?) zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta ? BioGP Energia Sp. z o.o. (?Spółka?) a Województwem Podlaskim (?Umowa?), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2013. Powodem rozwiązania umowy było niedostarczenie przez Spółkę dokumentów określonych w umowie oraz zaprzestanie realizacji Projektu, co spowodowane było niemożnością uzyskania przez Spółkę finansowania zewnętrznego koniecznego do wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka dokonała zwrotu całości środków otrzymanych na podstawie umowy w wysokości 179 000 zł wraz z odsetkami. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Gil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y