Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych,...

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, korekta raportu nr 1 z dnia 03.01.2012 (3/2011)

Share
d1ripyh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, korekta raportu nr 1 z dnia 03.01.2012
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, iż w raporcie nr 1/2012 sporządzonym i opublikowanym na podstawie ówczesnego zawiadomienia, podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej zbył, a nie jak było wówczas opublikowane nabył, w dniu 27.12.2011 r. w trakcie sesji na rynku New Connect 2.995 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie 1,30 zł za walor. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Bartłomiej Gajecki Prokurent
2012-01-31 Mark Montoya Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh