Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

TELESTRADA S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na NWZA Tel...

TELESTRADA S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na NWZA Telestrada S.A. 22 marca 2013 roku (18/2013)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na NWZA Telestrada S.A. 22 marca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2013 roku. 1. CATHETEL LIMITED ? 1 893 028 głosów stanowiących 45,70% ogółu głosów i 87,17% głosów na NWZA, 2. GRUMIUM LIMITED ? 270 454 głosów stanowiących 6,53% ogółu głosów i 12,45% głosów na NWZA. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r