Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

TELESTRADA S.A. - Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2011 rok (45/2012)

TELESTRADA S.A. - Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2011 rok (45/2012)
Share
dhtvk35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2011 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2011 rok.
Załączniki
Plik Opis
SprawozdanieJednostkoweTelestrada_2011.pdf Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2011 rok

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35