Trwa ładowanie...
d34wj0z

TELFORCEONE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku dotyczącego ...

TELFORCEONE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
d34wj0z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z późniejszą zmianą) Zarząd TelForceOne S.A. koryguje raport nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w ten sposób, że: Korygując oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na wskazaniu terminu publikacji raportu za III kwartał 2012 r. na dzień 15 listopada 2012 roku zamiast na dzień 14 listopada 2012 roku, zmienia punkt 3b) przedmiotowego raportu nadając mu brzmienie: "3.Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe: b) III kwartał 2012 r. - 14.11.2012 r."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z