Trwa ładowanie...
d2cxa80

TELGAM S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10 % (12/2013)

TELGAM S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10 % (12/2013)

Share
d2cxa80

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELGAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10 % | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Pana Adama Łanoszki., które dotyczy zwiększenia przez akcjonariusza zaangażowania powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.Treść zawiadomienia: "Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany Adam Łanoszka, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle. ("Spółka"). Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki nastąpiło w wyniku transakcji kupna zawartych na rynku New Connect w dniu 18.09.2013 roku. Przed Transakcją posiadałem 1.000.000 (słownie: jeden milion akcji Spółki), reprezentujących 7,35 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7,35 % liczby głosów i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji posiadam 1.503.034 (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzydzieści cztery sztuki) akcji Spółki, reprezentujące 11,05 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 11,05% liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) "Ustawy." Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksander Stojek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80