Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (1/2012)

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (1/2012)

Share
dwylrz4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał zawiadomienie od MERA S.A., istotnego akcjonariusza spółki, o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej 5% w głosach ogółem. MERA S.A. zawiadomiła, że w wyniku transakcji, jej udział w głosach obniżył się poniżej 5%. Zbycie akcji nastąpiło w drodze umów cywilnoprawnych, zawartych w dniu 30.12.2011r. ? transakcje te spowodowały zejście poniżej progu. W wyniku zbycia, MERA S.A. nie posiada obecnie akcji Spółki Teliani Valley Polska S.A. Przed wskazanymi transakcjami, MERA S.A. posiadała 2.697.835 akcji, uprawniających do 47,17% głosów, co stanowiło 47,17% w kapitale oraz 47,17% w ogólnej liczbie głosów w spółce Teliani Valley Polska S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELIANI VALLEY POLSKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 339 25 09 | | (71) 339 25 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@telianivalley.pl | | www.skarbygruzji.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8942883943 | | 932852612 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Adam Sworowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4