Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

TERESA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (14/2013)

TERESA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (14/2013)
Share
d4bp3e7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 września 2013 roku od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Adama Szyszka, w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął następującą informację: W okresie od 19.09.2013r. do 24.09.2013r. spółka AT INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, w której komplementariuszu ? AT INVEST Sp. z o.o. ? Pan Adam Szyszka pełni funkcję prezesa zarządu, zbyła 2.587 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (25/100) każda, których emitentem jest PANI TERESA MEDICA SA. Ww. akcje zostały zbyte podczas sesji giełdowych na rynku regulowanym po cenach 13,60zł ? 14,20zł za jedna akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)
d4bp3e7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7